Landschapspark De Danenberg is een robuuste afscherming naast het toekomstige Betuws Bedrijvenpark. Het landschapspark vervult een rol als 'groen prikkeldraad' omdat het verdere verstedelijking tegenhoudt. In De Danenberg ligt de nadruk op het aanleggen van een groene structuur en landschappelijke verbindingen. Het uitgangspunt is: zonder bedrijventerrein geen landschapspark en zonder landschapspark geen bedrijventerrein.

Het afgelopen jaar heeft de Brouwerij samen met de gemeente Overbetuwe en de Werkgroep Danenberg een inrichtingsplan opgesteld. We noemen dit inrichtingsplan het Integraal Landschapsplan (ILP). Momenteel maken we met de gemeente afspraken over de uitvoering en beheer, waarvoor het inrichtingsplan op een aantal punten gering is gewijzigd. Dit najaar worden deze afspraken besproken met de Werkgroep Danenberg en de andere betrokken overheden. Naar verwachting zal de bestemmingsplanprocedure voor het inrichtingsplan eind van dit jaar opgestart worden. Voorafgaand aan die procedure informeren wij de bewoners in het gebied over de keuzes die zijn gemaakt. Door met z'n allen de schouders eronder te zetten hopen we medio 2015 het eerste groen te kunnen aanplanten.

flashcontent

Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
André Walvoort 06-50223219

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Frits op de Haar 06-32846535