Landschapspark De Danenberg is een robuuste afscherming naast het toekomstige Betuws Bedrijvenpark. Het landschapspark vervult een rol als 'groen prikkeldraad' omdat het verdere verstedelijking tegenhoudt. In De Danenberg ligt de nadruk op het aanleggen van een groene structuur en landschappelijke verbindingen. Het uitgangspunt is: zonder bedrijventerrein geen landschapspark en zonder landschapspark geen bedrijventerrein.

Begin maart 2010 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente Overbetuwe en De Brouwerij. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de kaders waarbinnen partijen zullen samenwerken om De Danenberg tot ontwikkeling te brengen. V.O.F. De Brouwerij, waarin KWP gebiedsontwikkelaars en K3Delta participeren, draagt zorg voor de uitvoering van het plan. De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft zich, mede namens de milieuorganisaties Stichting Groene Long, Stichting Behoud Open Betuwe en Vereniging Milieudefensie verbonden aan de samenwerkingsovereenkomst. Inmiddels is er een flinke stap voorwaarts gezet in het proces. Op 27 maart 2012 heeft het college van de gemeente Overbetuwe de voorlopige uitwerking van het Integraal Schetsontwerp (ISO) met toelichting vastgesteld.

flashcontent

Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
André Walvoort 06-50223219

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Frits op de Haar 06-32846535