Landschapspark De Danenberg is een robuuste afscherming naast het toekomstige Betuws Bedrijvenpark. Het landschapspark vervult een rol als 'groen prikkeldraad' omdat het verdere verstedelijking tegenhoudt. In De Danenberg ligt de nadruk op het aanleggen van een groene structuur en landschappelijke verbindingen. Het uitgangspunt is: zonder bedrijventerrein geen landschapspark en zonder landschapspark geen bedrijventerrein.

Samen met de gemeente Overbetuwe en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie brengen wij de Danenberg tot ontwikkeling. V.O.F. De Brouwerij, waarin KWP gebiedsontwikkelaars en K3Delta participeren, draagt zorg voor de uitvoering van het plan. De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft zich, mede namens de milieuorganisaties Stichting Groene Long, Stichting Behoud Open Betuwe en Vereniging Milieudefensie verbonden aan het project. Momenteel wordt gewerkt aan een DO (definitief ontwerp) van het landschapsplan en stedenbouwkundig plan. Dit wordt vertaald in een bestemmingsplan. De verwachting is dat dit bestemmingsplan in de loop van 2015 in procedure gaat.

flashcontent

Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
André Walvoort 06-50223219

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Roger Jakobs 06-42009199