Landschapspark De Danenberg is een robuuste afscherming naast het toekomstige Betuws Bedrijvenpark. Het landschapspark vervult een rol als 'groen prikkeldraad' omdat het verdere verstedelijking tegenhoudt. In De Danenberg ligt de nadruk op het aanleggen van een groene structuur en landschappelijke verbindingen. Het uitgangspunt is: zonder bedrijventerrein geen landschapspark en zonder landschapspark geen bedrijventerrein.

Samen met de gemeente Overbetuwe en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie brengen wij de Danenberg tot ontwikkeling. V.O.F. De Brouwerij, waarin KWP gebiedsontwikkelaars en K3Delta participeren, draagt zorg voor de uitvoering van het plan. De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft zich, mede namens de milieuorganisaties Stichting Groene Long, Stichting Behoud Open Betuwe en Vereniging Milieudefensie verbonden aan het project. In december 2015 is het VO (Voorlopig Ontwerp) door de stuurgroep vastgesteld. Het college van de Gemeente Overbetuwe zal het voorlopig ontwerp (VO), samen met de realisatieovereenkomst en het voorontwerpbestemmingsplan vaststellen.
Op 12 juli jl. vond de informatiemiddag- en avond plaats voor het voorontwerpbestemmingsplan. Op 12 december 2017 hebben wij op verzoek van de Dorpsraad Slijk-Ewijk een presentatie gehouden voor bewoners in het gebied.

Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
Ralf Weghorst 06-23846377

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Roger Jakobs 06-42009199