Landschapspark De Danenberg is een robuuste afscherming naast het toekomstige Betuws Bedrijvenpark. Het landschapspark vervult een rol als 'groen prikkeldraad' omdat het verdere verstedelijking tegenhoudt. In De Danenberg ligt de nadruk op het aanleggen van een groene structuur en landschappelijke verbindingen. Het uitgangspunt is: zonder bedrijventerrein geen landschapspark en zonder landschapspark geen bedrijventerrein.

Samen met de gemeente Overbetuwe en de Gelderse Natuur en Milieu Federatie brengen wij de Danenberg tot ontwikkeling. V.O.F. De Brouwerij, waarin KWP gebiedsontwikkelaars en K3Delta participeren, draagt zorg voor de uitvoering van het plan. De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft zich, mede namens de milieuorganisaties Stichting Groene Long, Stichting Behoud Open Betuwe en Vereniging Milieudefensie verbonden aan het project. In december 2015 is het VO (Voorlopig Ontwerp) door de stuurgroep vastgesteld. Het VO wordt binnenkort aan het college van de gemeente Overbetuwe voorgelegd voor vaststelling. Het VO wordt vertaald in een voorontwerpbestemmingsplan dat naar verwachting in maart / april 2016 ter inzage gaat. Het VO wordt de komende maanden uitgewerkt in een DO (Definitief Ontwerp).

flashcontent

Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
André Walvoort 06-50223219

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Roger Jakobs 06-42009199