Bewoners aan het woord

Bewoners over het Integraal Schetsontwerp

Bij het tot stand komen van het Integraal Schetsontwerp is gebruik gemaakt van de kennis en expertise van een aantal bewoners en betrokkenen bij het plangebied van het landschapspark Danenberg, in de vorm van de Werkgroep Danenberg. Vier leden van de werkgroep geven in bijgevoegde filmpjes hun betrokkenheid met het landschapspark en hun mening over het integraal schetsontwerp weer. Zij doen dit op persoonlijke titel.

Trudy Blom geeft als inwoner van Slijk-Ewijk haar mening over de ontwikkelingen rondom Slijk-Ewijk.Eef Leenders is bewoner aan de Nieuwedijk, gelegen op het grensgebied van Slijk-Ewijk en Oosterhout. Hij gaat vooral in op de ontwikkelingen rondom de Nieuwedijk.John Mulder is lid van de Historische Kring Oosterhout - Slijk-Ewijk en Valburg. Hij bekijkt de ontwikkelingen vanuit een cultuurhistorische invalshoek.Han van Riel is inwoner van Oosterhout en bekijkt het plan vanuit die invalshoek.

Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
Ralf Weghorst 06-23846377

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Roger Jakobs 06-42009199