Voorontwerpbestemmingsplan

13 juli 2017

Al enige jaren werken V.o.f. De Brouwerij (bestaande uit Kondor Wessels Projecten en K3Delta), de gemeente Overbetuwe en de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF) aan de ontwikkeling van de Landschapsvisie De Danenberg. De Danenberg is de robuuste afscherming naast het in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein Park15. Het Landschapspark vervult een rol als "groen prikkeldraad" omdat het verdere verstedelijking vanuit het bedrijventerrein tegenhoudt. In de Danenberg ligt de nadruk op het aanleggen van een groene structuur, landschappelijke verbindingen en kleinschalige woningbouw. Het uitgangspunt 'zonder bedrijventerrein geen landschapspark en zonder landschapspark geen bedrijventerrein' krijgt nu gestalte.

De gemeente Overbetuwe legt het voorontwerpbestemmingsplan in de inspraak ter inzage van 6 juli t/m 16 augustus. Op woensdag 12 juli jl. werd in Dorpshuis Beatrix in Slijk-Ewijk voor een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de inloopbijeenkomst konden de vele geïnteresseerden het voorontwerpbestemmingsplan De Danenberg en het Voorlopig Ontwerp bekijken, vragen stellen, opmerkingen maken en suggesties meegeven. Medewerkers van de gemeente Overbetuwe, De Brouwerij en de GNMF waren aanwezig om het plan en de verdere procedure toe te lichten.

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u ook schriftelijk uw reactie geven. Wij verwijzen hiervoor naar de gemeentelijke publicatie op de gemeentepagina van Overbetuwe van 6 juli.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen? Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord. U kunt contact opnemen met Roger Jakobs van de gemeente Overbetuwe (tel. 0481 - 362 300) Yvonne Kieft namens De Brouwerij (K3Delta, tel. 024 - 348 88 53) of Ralf Weghorst namens De Brouwerij (Kondor Wessels Projecten, tel. 06 - 23 84 63 77). Op de website van Landschapspark De Danenberg zullen wij een ieder op de hoogte houden van de komende ontwikkelingen. Ook is hier de presentatie te vinden die tijdens de inloopbijeenkomst is getoond.

Informatiebijeenkomst Landschapspark De Danenberg
Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
Ralf Weghorst 06-23846377

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Roger Jakobs 06-42009199