Integraal Schetsontwerp

Maart 2012

De gemeente Overbetuwe en De Brouwerij hebben in maart 2012 op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over het voorlopig Intergraal schetsontwerp. Dit is het startsein om met provincie, stadsregio en Waterschap de beleidskaders vast te stellen voor de uitvoering van het plan. Samen met omwonenden gaan we werken aan de detaillering van het definitieve ISO. In de loop van dit jaar zullen we de uitkomsten van deze discussies voorleggen aan de bewoners in het gebied tijdens een nieuwe informatieavond. Daarna wordt het definitieve ISO omgezet in een bestemmingsplan. De gemeente zal de formele procedure tot wijziging van het bestemmingsplan voor haar rekening nemen.
De datum voor de vervolgbijeenkomst wordt via een huis-aan-huis te verspreiden uitnodiging bekend gemaakt.

Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
Ralf Weghorst 06-23846377

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Roger Jakobs 06-42009199