ISO vastgesteld

Maart 2012

Begin maart 2010 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente Overbetuwe en De Brouwerij. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de kaders waarbinnen partijen zullen samenwerken om De Danenberg tot ontwikkeling te brengen. V.O.F. De Brouwerij, waarin KWP gebiedsontwikkelaars en K3Delta participeren, draagt zorg voor de uitvoering van het plan. De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft zich, mede namens de milieuorganisaties Stichting Groene Long, Stichting Behoud Open Betuwe en Vereniging Milieudefensie verbonden aan de samenwerkingsovereenkomst. Inmiddels is er een flinke stap voorwaarts gezet in het proces. Op 27 maart 2012 heeft het college van de gemeente Overbetuwe de voorlopige uitwerking van het Integraal Schetsontwerp (ISO) met toelichting vastgesteld.

 

Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
Ralf Weghorst 06-23846377

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Roger Jakobs 06-42009199