Landschapspark De Danenberg genomineerd voor Mooi Nederland Prijs

16 oktober 2009

Minister Cramer heeft tijdens het Mooi Nederland Evenement op 15 oktober in De Fabrique (Utrecht) bekend gemaakt dat Project Landschapspark De Danenberg, een bijdrage ontvangt in het kader van de Innovatieregeling Mooi Nederland. Ook is het project genomineerd voor de Mooi Nederland Prijs: burgers mogen stemmen op hun favoriete project. Het project met de meeste publieksstemmen wint de Mooi Nederland Prijs.

‘De innovatieregeling Mooi Nederland draagt bij aan een goede balans tussen een bloeiende economie, bereikbaarheid, woningbouw en een duurzame leefomgeving', aldus Minister Cramer.

De integrale ontwikkeling van het Betuwse Bedrijvenpark en het Landschapspark Danenberg levert een stadsrand op waarin de overgang van bedrijvenpark naar landschapspark natuurlijke invulling krijgt. Dit voorkomt toekomstige verrommeling. Het landschapspark vervult een rol als 'groen prikkeldraad', omdat het verdere verstedelijking tegenhoudt. Het uitgangspunt is: zonder bedrijventerrein geen landschapspark en zonder landschapspark geen bedrijventerrein. De afweging van de verschillende opbrengsten en kosten vindt plaats via een landschapsfonds.

In dit project wordt ervaring opgedaan met de inspraak van burgers. Inzet is dat de bewoners trots op hun landschapspark en mogelijk het bedrijvenpark worden. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van burgerparticipatie. Bovendien biedt het project in de vorm van een Stuurgroep, een nieuwe manier van samenwerking tussen marktpartijen, overheid en milieuorganisaties.

'Ik heb bewondering voor de wijze waarop de partners in dit project van conflict naar samenwerking zijn gegaan. Resultaat is een contract waarin is vastgelegd dat er alleen een bedrijventerrein komt wanneer er financiële garanties zijn voor de realisatie van het landschapspark. Ik wens u veel succes om met uw project ‘Landschapspark ‘De Danenberg'' Nederland mooier te maken,' aldus Minister Cramer in een persoonlijke felicitatie.

Mooi Nederland Prijs
De Mooi Nederland Prijs is onderdeel van de Innovatieregeling ‘Mooi Nederland'. Uit ruim 200 inzendingen zijn 26 plannen en projecten geselecteerd die meedingen naar de Prijs. Omwonenden en gebruikers van de projecten staan centraal, hun mening is dan ook erg belangrijk. Daarom kan iedereen in Nederland van 16 oktober 2009 tot 1 januari 2010 stemmen op zijn of haar favoriete project. Het project met de meeste stemmen wint de Mooi Nederland Prijs, bestaande uit een extra bijdrage van € 10.000,-. Onder de stemmers worden bovendien 5 ballonvaarten boven Nederland verloot.

Over Mooi Nederland

Nederland heeft veel moois te bieden. Oude en nieuwe steden, Hollandse vergezichten, polderland, bos en heide. Echter, wonen, werken en infrastructuur eisen steeds meer ruimte op, waardoor de schoonheid van ons land onder druk komt te staan.
Met Mooi Nederland is minister Cramer van VROM de uitdaging uitgegaan om tegemoet te komen aan de eisen die economie, wonen en werken stellen, maar met behoud en zelfs verfraaiing van de ruimte om ons heen. Hiertoe stimuleert zij een innovatieve omgang met ruimte, het terugdringen van verrommeling van het landschap en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van stad en land.

 

Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
Ralf Weghorst 06-23846377

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Roger Jakobs 06-42009199