Update procedure

10 april 2017

Het voorontwerpbestemmingsplan is nagenoeg gereed en wordt eind april in de Werkgroep besproken. Daarna is het de bedoeling om in mei een informatieavond voor omwonenden te organiseren en het bestemmingsplan ter inzage te leggen. Nadere berichtgeving hierover volgt nog.

 

Deelnemende partijen
KPW GNMF K3Delta

KWP Gebiedsontwikkelaars:
Ralf Weghorst 06-23846377

K3Delta:
Yvonne Kieft 024- 3488853 of 06-13070387

Gelderse Natuur en Milieufederatie:
Joost Reijnen 026-3523741

Gemeente Overbetuwe:
Roger Jakobs 06-42009199